«Այբ» ավագ դպրոցի կրթաթոշակային ֆոնդ
«Այբ» ավագ դպրոցի կրթաթոշակային ֆոնդ
Ընթացիկ նախագիծ

«Այբ» ավագ դպրոցի կրթաթոշակային ֆոնդ

«Այբ» կրթական հիմնադրամը ամեն տարի «Այբ» ավագ դպրոցին է փոխանցում աշակերտների ուսման վարձի փոխհատուցում (կրթաթոշակ)։ Այն երեխաները, ովքեր բարձր ցուցանիշներով ընդունվում են ավագ դպրոց, սակայն ընտանիքը հնարավորություն չունի վճարել ուսման վարձը, կարող են դիմել և ստանալ կրթաթոշակ։ Այսպիսով, «Այբ» հիմնադրամը տալիս է ամբողջ Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից բոլոր երեխաներին որակյալ կրթություն ստանալու հավասար հնարավորություններ։ Հիմնադրամը հայթայթում է գումարը բարերարներից։ 

2020-2021 թթ․ ուսումնական տարին «Այբ» դպրոցը մեկնարկեց ընդհանուր 479 աշակերտով։ Նրանցից 165-ը սովորում է «Այբ» ավագ դպրոցում։

Այս ուսումնական տարում «Այբ» ավագ դպրոցի աշակերտների 86%-ը ստացավ կրթաթոշակ (ուսման վարձի փոխհատուցում):

Աշակերտների 16%-ը (27 աշակերտ) ստացավ կրթաթոշակ ամբողջ ուսման վարձի չափով, 7%-ը (12 աշակերտ)՝ ուսման վարձի մինչև 96%-ի չափով, 44%-ը (73 աշակերտ)՝ ուսման վարձի մինչև 82%-ի չափով, 18%-ը (30 աշակերտ)՝ ուսման վարձի մինչև 30%-ի չափով։

  

Նվիրաբերել