«Այբ» ավագ դպրոցի կրթաթոշակային ֆոնդ
«Այբ» ավագ դպրոցի կրթաթոշակային ֆոնդ
Ընթացիկ նախագիծ

«Այբ» ավագ դպրոցի կրթաթոշակային ֆոնդ

«Այբ» կրթական հիմնադրամը ամեն տարի «Այբ» ավագ դպրոցին է փոխանցում աշակերտների ուսման վարձի փոխհատուցում (կրթաթոշակ)։ Այն երեխաները (75%), ովքեր բարձր ցուցանիշներով ընդունվում են ավագ դպրոց, սակայն ընտանիքը հնարավորություն չունի վճարել ուսման վարձը, կարող են դիմել և ստանալ կրթաթոշակ։ Այսպիսով, «Այբ» հիմնադրամը տալիս է ամբողջ Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից բոլոր երեխաներին որակյալ կրթություն ստանալու հավասար հնարավորություններ։ Հիմնադրամը հայթայթում է գումարը բարերարներից։ 

2018-2019թթ. ակադեմիական տարվա համար հավաքված և «Այբ» կրթական հիմնադրամից «Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամին փոխանցված կրթաթոշակային ֆոնդի գումարը կազմել է 93,119,431 ՀՀ դրամ։

2019-2020 ուսումնական տարում «Այբ» ավագ դպրոցն ունի 193 աշակերտ: Այս ուս. տարում երեխաների ուսման վարձը փոխհատուցելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի 150,000,000 ՀՀ դրամ, մասնակի կամ ամբողջական կրթաթոշակ տրվելու է նրանցից 150-ին։

Նվիրաբերել